Instrukcja zasad bezpieczeństwa pracy i przechowywania produktów DAIWA-RABIN

elastyczne materialy daiwa-rabin

Produkty DAIWA RABIN to elastyczne materiały ścierne. Zapoznaj się z podręcznikiem bezpieczeństwa.

 • Używaj narzędzi/napędów tylko z prędkościami mniejszymi niż maksymalne dopuszczalne. Maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową można znaleźć na opakowaniu produktu.
 • Zbyt mocne i niekontrolowane naciskanie ściernic powadzi do ich odkształcenia i uszkodzenia.
 • Nierównomierne zużycie, odkształcenie lub znaczny stopień zużycia może spowodować uszkodzenie ściernicy trzpieniowej. W takim przypadku trzeba zaprzestać jej używania i wymienić produkt na nowy.
 • Używanie nowego produktu rozpocznij przy niskiej prędkości, a jeżeli jego zachowanie nie wykazuje bicia i innych objawów uszkodzenia rozpocznij normalną pracę.
 • Podczas używania produktu należy przyjąć bezpieczną pozycję lub ukierunkować ściernicę do bezpiecznej pozycji podczas uruchamiania urządzeń lub narzędzi.
 • Ściernice trzpieniowe są elastyczne/gumowe, dlatego staraj się nie poddawać ich nagłym obciążeniom.
 • Należy zwracać uwagę na przegrzanie produktu, ponieważ za wysoka temperatura zmniejsza wytrzymałość gumy kiedy ściernica ma dużą powierzchnię styku z obrabianym elementem. Podobnie gdy ściernica jest używana z dużym obciążeniem lub poddawana jest pracy ciągłej. Należy pamiętać o schładzaniu produktu i zachowaniu szczególnej ostrożności podczas długotrwałej pracy.
 • Nie należy wystawiać produktów na długotrwałe działanie promieni słonecznych bez osłony, ponieważ promienie ultrafioletowe wpływają ujemnie na jakość ściernic.
 • Bezwzględnie należy używać okularów ochronnych, kasku i maski chroniącej przed kurzem oraz rękawiczek podczas pracy z produktami DAIWA-RABIN.

Podsumowanie – instrukcja zasad bezpieczeństwa

 • Używaj szlifierek i innych urządzeń/napędów, które są sprawdzone i dopuszczone do używania.
 • Stosuj osłony i środki zabezpieczenia do używanych szlifierek i urządzeń/napędów.
 • Dostosuj ograniczniki prędkości obrotowej od stosowanych produktów.
 • Zamocuj produkt i sprawdź jego działanie na zmniejszonej prędkości obrotowej.
 • Zwróć uwagę na możliwość powstawania iskier, które mogą wywołać zapalenie się kurzu.

Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących magazynowania

 • Uszkodzone ściernice nie powinny być przechowywane. Należy je utylizować.
 • Ściernic nie można zanurzać w wodzie.
 • Nie przechowuj ich w miejscu o wysokiej wilgotności przez dłuższy okres czasu.
 • Unikaj pozostawiania ściernic w nasłonecznionych miejscach.
 • Rozpakowaną ściernicę należy przechowywać owiniętą folią winylową.

W przypadku dostania się produktu do oczu, należy obficie przepłukać wodą i zgłosić zdarzenie przełożonemu oraz natychmiast zgłosić się do lekarza.

Zobacz produkty DAIWA-RABIN na YouTube.