Misja spółki

CARPA Industry Support, misją Spółki jest pomoc Klientom w uzyskiwaniu dostępu do innowacyjnych materiałów i narzędzi. Zapewnienie najlepszych rozwiązań na ekonomicznie uzasadnionym poziomie. Zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników. Dbać o środowisko naturalne we własnej organizacji, a także firm współpracujących. Czynnie wspierać działania mające na celu zachowanie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

System zarządzania naszą firmą jest dla nas wyzwaniem, ponieważ wiemy, że wszystko co robimy obecnie w przyszłości będziemy robić jeszcze lepiej.