Ogólne warunki współpracy

 • Ceny zawarte w katalogach są cenami netto w walucie Euro. Należy doliczyć właściwą stawkę podatku VAT.
 • Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, opakowania i ubezpieczenia.
 • Dla realizowanych dostaw doliczamy koszt opakowania, transportu i ubezpieczenia.
 • Po ustaleniu warunków współpracy i zarejestrowaniu odbiorcy, istnieje możliwość płatności przelewem w drodze indywidualnych porozumień.
 • Zapłata za towar następuje w walucie polskiej PLN lub EUR. Wybór i zatwierdzenie waluty następuje w indywidualnym porozumieniu.
 • Przed pierwszym zamówieniem należy dostarczyć dokumenty rejestracyjne zamawiającego i płatnika.
 • W określonych przypadkach sprzedający może żądać przedpłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 • Zamówienie jest przyjęte do realizacji po wyraźnym potwierdzeniu przyjęcia do realizacji przez sprzedającego mailem lub fax-em.
 • Dla płatności z odroczonym terminem płatności zapisana data zapłaty na dokumencie sprzedaży określa dzień wpływu środków na rachunek sprzedawcy.
 • Dla płatności przeterminowanych naliczamy odsetki ustawowe.
 • Towar stanowi własność sprzedawcy do momentu uregulowania całości należności przez kupującego.
 • W przypadku gdy część zamówionych towarów sprowadzamy na Państwa zamówienie istnieje możliwość realizacji częściowej zamówienia z zapasów magazynowych. Pozostałe towary dosyłamy po otrzymaniu od dostawcy / producenta.
 • W przypadku zwrotów prosimy o kontakt w celu ustalenia warunków. Zwracane produkty nie mogą nosić śladów używania. Koniecznie muszą znajdować się w swoim oryginalnym opakowaniu.
 • Sprzedaż pojedynczych sztuk z kompletów jest możliwa, w takim przypadku do ceny doliczamy 25% wartości ceny.
 • Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych pomyłek w informacjach i cenach katalogowych. Wraz z ukazaniem się nowych katalogów obecne tracą ważność.
Pobierz