Polityka Prywatności

CARPA Sp. z o.o. traktuje ochronę danych osobowych oraz prawo do decydowania o wykorzystywaniu własnych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzamy informacje i dane uzyskane od partnerów biznesowych, a także od istniejących oraz potencjalnych kontrahentów krajowych i zagranicznych. Kontrahenci oczekują, że ujawnione informacje i dane będą traktowane jako ściśle poufne i przetwarzane tylko przez odpowiednio upoważnionych pracowników.

Wymagania lokalnego prawa

CARPA Sp. z o.o. zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wszystkich praw i regulacji zarówno krajowych jak i międzynarodowych w celu zachowania prawa do ochrony danych osobowych. Podczas zbierania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych przestrzegamy europejskich przepisów dotyczących ochrony danych oraz wszelkich przepisów krajowych w tym zakresie. Nasza siedziba znajduje się w Polsce i korzystamy ze środków przetwarzania danych znajdujących się na terenie Polski.

Zasady

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie umów, zgodnie z wyrażoną zgodą zainteresowanych lub zgodnie z przepisami prawa.
Podczas zbierania, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych szanujemy podstawowe zasady proporcjonalności i niezbędności danych.
Zainteresowanym stronom gwarantujemy prawa do uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych, ich korekty lub żądania ich usunięcia.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, serwer automatycznie zapisze nazwę dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której odwiedzający dotarł na stronę CARPA Industry Support, adres IP przydzielony przez dostawcę usług oraz datę i czas trwania wizyty. Możemy anonimowo ocenić tę informację. Inne dane osobowe, są następnie zbierane i przechowywane, tylko jeśli odwiedzający stronę wyraził na to zgodę.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą wykorzystane wyłącznie do celów, dla których dobrowolnie je dostarczono, w zakresie wyrażonej zgody. Nasi pracownicy i dostawcy usług są zobowiązani do traktowania tych danych jako ściśle poufnych. Szczegółowe informacje nie zostaną sprzedane lub przekazane osobom trzecim poza CARPA Sp. z o.o. Dane mogą zostać ujawniane wyłącznie instytucjom rządowym i władzom w granicach określonych wymogami ustawowymi wynikającymi z przepisów krajowych.

Pliki cookie (ciasteczka)

W niektórych obszarach naszych stron internetowych wykorzystywane są tzw. pliki cookie w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszych stron internetowych oraz dostosowania jej do ich potrzeb. Plik cookie to pliki tekstowe przechowane na dysku twardym użytkownika.
Informacje zbierane za pomocą tych plików nie, są przypisane konkretnej osobie i są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Możliwa jest konfiguracja ustawień przeglądarek internetowych, która umożliwi odrzucenie lub usunięcie plików cookie. Należy jednak pamiętać, że konfiguracja niektórych ustawień przeglądarki może ograniczyć pewne funkcje na stronie.

Pliki cookie stron trzecich

Na niektórych stronach/usługach internetowych CARPA Sp. z o.o. można znaleźć treści i usługi innych dostawców, którzy także wykorzystują pliki cookie i inne aktywne elementy. CARPA Sp. z o.o. nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tych dostawców. W celu uzyskania informacji na temat sposobu takiego przetwarzania danych należy zapoznać się ze stosownymi informacjami zawartymi na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy.

Bezpieczeństwo

CARPA Sp. z o.o. stosuje specjalne środki organizacyjne i techniczne, aby zagwarantować poufność, ochronę i dostępność przetwarzanych przez nas danych osobowych, w szczególności, aby chronić dane osobowe. Środki te są stale modernizowane zgodnie z najnowocześniejszą technologią i obowiązującymi przepisami prawa.

Linki

Strony internetowe CARPA Sp. z o.o. zawierają odnośniki (linki) do witryn zewnętrznych. Oświadczamy, że nie przyjmujemy odpowiedzialności za treść tych witryn oraz za zamieszczone na nich oświadczenia o ochronie danych.

Zgoda

Korzystając z tej strony internetowej, upoważniacie Państwo CARPA Sp. z o.o. do przechowywania i wykorzystywania danych, innych niż dane osobowe, jak opisano w niniejszym oświadczeniu. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania i uzupełniania treści oświadczenia o ochronie tych danych. W zakresie danych osobowych dotyczących użytkowników zwykła czynność rejestracji ani korzystanie z naszej strony internetowej ani też wiedza o niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie zastępują wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu przez Państwa zgody do ich przetwarzania.

Usługa Google Analytics

Strony internetowe CARPA Sp. z o.o. wykorzystuje Google Analytics, usługę firmy Google Inc. analizującą witryny internetowe. Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie (ciasteczka), które przechowywane są w komputerze użytkownika i które zezwalają na analizę używania strony internetowej przez odwiedzającego. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony (w tym adres IP użytkownika), są przekazywane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google wykorzysta te dane do oceny witryny internetowej w celu stworzenia raportu dotyczącego aktywności związanej ze stroną. Raport ten przeznaczony będzie dla operatorów witryny, a stworzony zostanie w celu tworzenia usług powiązanych, związanych z wykorzystaniem witryny i Internetu. Może się zdarzyć, że Google przekaże te informacje osobom trzecim, pod warunkiem, że będzie to wymagane przepisami prawa, lub w wypadku, gdy te osoby trzecie będą przetwarzać te dane w imieniu i na rzecz firmy Google. W żadnym wypadku firma Google nie będzie wiązać adresu IP użytkownika z innymi danymi przetwarzanymi przez firmę Google. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie na Państwa dysku za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej. Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż w wypadku odrzucenia lub skasowania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki, dostęp do niektórych funkcjonalności strony CARPA Sp. z o.o. internetowej może być ograniczony lub w ogóle niemożliwy. Korzystając ze stron internetowych CARPA Sp. z o.o. użytkownik wyraża zgodzę na przetwarzanie informacji na swój temat przez firmę Google w opisanym powyżej celu i zakresie oraz we wskazany powyżej sposób.
Chcielibyśmy przy tym zaznaczyć, że strona internetowa Google Analytics używa rozszerzenia „anonymizelp0”, dzięki czemu adresy IP użytkowników przetwarzane, są wyłącznie w skróconej wersji, co pozwala na uniknięcie ich bezpośredniego połączenia z konkretną osobą. Możliwe jest zablokowanie zbierania i przechowywania danych ze skutkiem na przyszłość pod wskazanym adresem:
Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (wersja BETA)
Disable Google Analytics

Dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych w CARPA Sp. z o.o., prosimy o kontakt z wewnętrznym Administratorem danych, CARPA Sp. z o.o., ul. Św. Wincentego 39/1a, 50-251 Wrocław.