Najczęstsze zastosowanie materiałów DAIWA-RABIN ze względu na użyte wiązanie materiału ściernego

Stal
Wiązanie CM: standardowe polerowanie stali, usuwanie zadziorów, krawędzi i śladów obróbki
Wiązanie UN: fazowanie i gratowanie po obróbce mechanicznej
Wiązanie OX: obróbka wykańczająca zgrubnie przygotowanej powierzchni 

Stopy aluminium
Wiązanie CM: retuszowanie powierzchni odlewów, obróbka wykańczająca, konserwacja form, usuwanie aluminium, gratowanie 
Wiązanie UN: gratowanie
Wiązanie UN: gratowanie w przypadku wyższej twardości materiału obrabianego

Stal nierdzewna
Wiązanie CM: retuszowanie powierzchni napawanych, obróbka krawędzi, gratowanie  
Wiązanie OX: obróbka wykańczająca zgrubnie przygotowanej powierzchni
Wiązanie UN: gratowanie

Odlewy żeliwne, części metalowe, formy
Wiązanie CM: gratowanie i szlifowanie po obróbce mechanicznej  
Wiązanie UN: w przypadku wyższej twardości materiału obrabianego
Wiązanie UN: obróbka precyzyjnych kształtów i gratowanie

Metali nieżelaznych, w tym złota i miedzi
Wiązanie OX: materiały delikatne

Kobalt, nikiel
Wiązanie CM: do prac między operacyjnych

Narzędzia tnące dla przemysłu
Wiązanie CM: do prac między operacyjnych  

Stopy tytanu
Wiązanie UN: do prac między operacyjnych

Pobierz katalog