Podręcznik bezpieczeństwa

Instrukcja zasad bezpieczeństwa pracy i przechowywania produktów DAIWA-RABIN

 

Produkty DAIWA RABIN są to elastyczne materiały ścierne

 • Używaj narzędzi/napędów tylko z prędkościami mniejszymi niż maksymalne dopuszczalne. Maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową można znaleźć na opakowaniu produktu.
 • Nawet gdy produkty DAIWA RABIN są używane poniżej maksymalnej prędkości obrotowej, mogą one zostać wygięte lub uszkodzona w skutek zbyt mocnego przyciskania.
 • Nierównomierne zużycie, odkształcenie lub znaczny stopień zużycia może spowodować uszkodzenie ściernicy trzpieniowej. W takim przypadku, należy zaprzestać jego używania i wymienić produkt na nowy.
 • Używanie nowego produktu rozpocznij przy niskiej prędkości. Jeżeli jego zachowanie nie wykazuje bicia i innych objawów uszkodzenia rozpocznij normalną pracę.
 • Podczas używania produktu należy przyjąć bezpieczną pozycję lub ukierunkować ściernicę do bezpiecznej pozycji podczas uruchamiania urządzeń lub narzędzi.
 • Ściernice trzpieniowe są elastyczne/gumowe, dlatego staraj się nie poddawać ich nagłym obciążeniom.
 • Należy zwracać uwagę na przegrzanie produktu, ponieważ przegrzanie zmniejsza wytrzymałość gumy kiedy ściernica ma dużą powierzchnię styku z obrabianym elementem, a także gdy jest używana z dużym obciążeniem lub poddawana jest pracy ciągłej. Należy pamiętać o schładzaniu produktu i zachowaniu szczególnej ostrożności podczas długotrwałej pracy.
 • Promienie ultrafioletowe wpływają ujemnie na jakość produktów. Nie należy wystawiać produktów na długotrwałe działanie promieni słonecznych bez osłony.
 • Bezwzględnie należy używać okularów ochronnych, kasku i maski chroniącej przed kurzem oraz rękawiczek podczas pracy z produktami DAIWA-RABIN.

Podsumowanie

 • Używaj tylko szlifierek i innych urządzeń/napędów, które są sprawdzone i dopuszczone do używania.
 • Stosuj osłony i środki zabezpieczenia do używanych szlifierek i urządzeń/napędów.
 • Dostosuj ograniczniki prędkości obrotowej od stosowanych produktów.
 • Zamocuj produkt i sprawdź jego działanie na zmniejszonej prędkości obrotowej.
 • Zwróć uwagę na możliwość powstawania iskier, które mogą wywołać zapalenie się kurzu.

Przestrzegaj podstawowych instrukcji dotyczących magazynowania

 • Nie przechowuj żadnych ściernic jeżeli są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
 • Nie zanurzaj ich w wodzie.
 • Nie przechowuj ich w miejscu o wysokiej wilgotności przez dłuższy okres czasu.
 • Nie wystawiaj ich bezpośrednio na działanie słońca.
 • Po rozpakowaniu oryginalnego opakowania podczas przechowywania ściernica musi być owinięta winylową folią.

W przypadku dostania się produktu do oczu, należy obficie przepłukać wodą i zgłosić zdarzenie przełożonemu oraz natychmiast zgłosić się do lekarza.